درباره آکادمی مراقبت های زیبایی شرمین بیوتی

آموزشگاه آرایشگری شرمین با مدیریت خانم رضوان امانی، از فعال ترین آموزشگاه های آرایشگری و دارای بهترین مربیان بین المللی، واقع در مرکز شهر کرمانشاه با ارائه 32 تخصص آرایشگری مجزا در طول 14 سال فعالیت آموزشی می باشد. همه مربیان آموزشگاه آرایشگری شرمین دارای مدرک تخصصی بین المللی بوده و کارت مربیگری مربوط به رشته خود را دارا می باشند.

همچنین مربیان آکادمی شرمین بیوتی دارای فن بیان قوی در انواع آموزش های آرایشگری می باشند.